CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE WITH

Jika anak biasa hidup ;

 • di cela dan direndahkan, kelak ia terbiasa menyalahkan orang lain
 • dalam permusuhan, kelak ia terbiasa menentang dan melawan
 • dicekam ketakutan, kelak ia terbiasa merasa resah dan cemas
 • dibelas kasihani, kelak ia terbiasa meratapi nasib sendiri
 • diolok – olok, kelak ia terbiasa menjadi pemalu
 • dikelilingi rasa iri, kelak ia terbiasa merasa bersalah
 • didengar dan difahami, kelak ia terbiasa menjadi penyabar
 • diberi semangat dan dorongan, kelak ia terbiasa hidup percaya diri
 • menerima penghargaan dan pujian, kelak ia terbiasa menghargai orang lain
 • diterima oleh lingkungannya, kelak ia terbiasa mencintai sesamanya
 • tanpa banyak dipersalahkan, kelak ia senang menjadi dirinya sendiri
 • memperoleh dukungan dan pengakuan, kelak ia terbiasa mantap dalam menetapkan langkahnya
 • jujur, kelak ia terbiasa hidup memilih kebenaran
 • diperlakukan secara adil, kelak ia terbiasa mencintai keadilan
 • mengenyam rasa aman, kelak ia terbiasa percaya diri dan mempercayai orang orang di sekitarnya
 • ditengah tengah keramah tamahan, kelak ia terbiasa hidup dengan pendirian

by.Dorothy L. Nolte

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Buah Hati. Tandai permalink.