Prakata wakil silaturrahmi

PRAKATA PERWAKILAN
( dalam acara silaturrahmi/tilik njagong bayi )

Salam pembuka :

Assalamu’alaikum wr.wb
Kepareng matur dumateng Bp/Ibu ‘Fulan’ sekeluargo. Ndalem sakrencang sowan wonten mriki, sepindah silaturrahmi, kaping kalehipun nderek bingah. Awit lahiripun putra/i bpk/ibu . ndalem sakrencang namung saged nenuwun mugi-mugi dados putra/putri ingkang sholeh/ sholehah, ngabekti dumateng tiyang sepuhipun, migunani tumrap bangsa, negara lan agami.

Jawaban salam pembuka :

Wassalamu’alaikum wr.wb
Kulo ngaturaken matur nuwun sanget dumateng rawuhipun rencang2 ing griyo kulo meniko lan matur nuwun ugi dungo panjenengan sami dumateng anak kulo, mugi mugi dados anak yang sholeh/sholehah. Amin

(monggo dipun wangsuli….. monggo !!!)

Salam pamitan :

Gandheng sampun sak wetawis wedal, kados sampun cekap anggen ndalem sakrencang sowan mriki. Pramilo ndalem sakrencang nyuwun pamit.

Jawaban salam pamitan :

Sepindah maleh matur nuwun awit rawuhipun panjenengan sedoyo. Sugeng tindak mugi- mugi tansah pinanggih wilujeng nir ing sambikolo.

—————————————–
Alternative lain, untuk prihatos lan belasungkowo;

Nderek prihatos, awit gerahipun bapak/ibu, mugi-mugi enggal dangan lan saged makaryo kados wingi-wingi.

Nderek belasungkowo, awit sedanipun bapak/ibu, mugi –mugi sedo kanthi husnul khotimah, sedoyo amal kesaean almarhum/ah dipun tampi wonten ngarsanipun ingkang maha kuwaos. Lan ahli warisipun dipun paringi teteg iman, islamipun, Amin

source : buasih

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Diary. Tandai permalink.